Gotska Sandön

Gotska Sandön Nationalparken Gotska Sandön är med sitt läge, 37 kilometer norr om Fårö och 90 kilometer sydost om Nynäshamn Östersjöns ensligaste plats.

Ön är 36 kvadratkilometer stor, nio kilometer lång och ligger på krönet av en 12 mil lång och bitvis 70-90 meter hög undervattens-rygg av morän, grus och sand som sträcker sig från Klints bank öster om Gotland via Salvorev nordost om Fårö ända upp till Kopparstenarna, 20 kilometer norr om Sandön. Ön ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län 

Samarbetspartners