Segla med Briggen Tre Kronor af Stockholm

Så heter vårt fantastiska fartyg, byggt åren 1999–2005 av erfarna skeppstimmermän tillsammans med hantverksintresserade ungdomar och elever. Tre Kronor är till viss del byggd enligt ritningarna till HMS Gladan (som var den svenska flottans övningsfartyg från 1857–1924), med anpassningar till dagens säkerhetskrav, arbetsmiljölagar och andra ändrade förutsättningar.

Adress: Slupskjulsvägen 34
Ort: 111 49 Stockholm
Telefon: 08-586 224 00
Email: info@briggentrekronor.se
Webbsida: https://briggentrekronor.se

Många privatpersoner, entusiaster, organisationer och företag har varit viktiga på vägen till att förverkliga drömmen om det här närmast unika fartyget.

För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla är vi normalt inte fler än 45 passagerare på våra seglingar. Detta är så många som får plats att sitta och äta i salongen. Vid lite mer exklusiva seglingar rekommenderar vi 38 personer för att ge lite mer plats vid borden. Vid kaj kan vi vara upp till 100 personer i mingel på däck.

Vi har även kojplatser för 16 passagerare i hytter samt möjlighet att montera ytterligare 6 bäddar i salongen. Även om Tre Kronor är byggt för att ge en äkta känsla av ett fartyg från 1800-talet så är hon likväl ett modernt fartyg som är fullt utrustad för en modern verksamhet. Ombord finns 230 V el, centralvärme, byssa med samma standard som ett restaurangkök, toaletter och duschar samt två salonger där man kan sitta och äta eller arbeta. Läs mer om hur det är att segla med Briggen Tre Kronor här.

Våra seglingar

Företagsseglingar

Halvdagssegling

Heldagssegling

Långseglingar

Läs mer eller boka någon av våra seglingar här!

 

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!