Singö

Nästan längst norrut i Stockholms Skärgård, med fast broförbindelse till Väddö via Fogdö, ligger Singö med Ålands hav på sin östra sida. Närheten till ytterskärgården präglar ön och här kan man se de flesta av havsbandets fågelarter. Ut i nordost ligger skäret Abborren som är fågelskyddsområde.

Nästan längst norrut i Stockholms Skärgård, med fast broförbindelse till Väddö via Fogdö, ligger Singö med Ålands hav på sin östra sida. Närheten till ytterskärgården präglar ön och här kan man se de flesta av havsbandets fågelarter. Ut i nordost ligger skäret Abborren som är fågelskyddsområde. Bevarad bebyggelse från 1700-talet finns på flera ställen och öns hembygdsgård är inrymd i en mangårdsbyggnad från den tiden. Öster om Singö, som sista utpost mot öppna havet ligger Svartklubben med fyrplats och sjöräddningsstation. Fyren uppfördes 1819 och är byggnadsminnesmärke.

 

 

 

Samarbetspartners