Torö

Torö är en ö i stockholms södra skärgård och ligger i Nynäshamns kommun. Det är en av kommunens största öar och har förbindelse med fastlandet via väg 528 och tottnäsbron. Bebyggelsen består i huvudsak av villor och fritidshus.

Torö ligger i Nynäshamns kommun och omfattas av riksintressen för högexploaterad kust/rörligt friluftsliv samt militärt samrådsområde. Sydöstra delen av Torö omfattas även av riksintresse för naturvård.

Bebyggelsen består huvudsakligen av villor och fritidshus. Ungefär mitt på Torö, i Gabrielstorp, ligger Torö Lanthandel & Bageri med bensinstation.På ön återfinns ett fåtal mindre hantverks- och servicenäringar. På Torös sydspets ligger Herrhamra lotskyrkogården och på ön finns även två naturreservat. "Torö stenstrand" i Örens naturreservat är mycket omtyckt för vind- och vågsurfing. Även kitesurfing förekommer i stor utsträckning. Här har vid flera tillfällen SM-tävlingar i vågsurfing arrangerats.

Samarbetspartners