Fejan

Fejan är en liten ö (4 HA) invid farleden mot Åland i norra delen av Stockholms skärgård, ca tre distansminuter öster om Kapellskär. Ön har varit bebodd sedan 1856 och har i dagsläget ett tiotal bofasta. Ön är framför allt ett besöksmål sommartid.

Ön användes som karantänstation för fartyg från Finland och Ryssland på väg till Stockholm under en koleraepidemi i slutet av 1800-talet. Svenska myndigheter exproprierade en missionsstation som skulle till Kongo och satte upp den på Fejan för ändamålet. Verksamheten upphörde 1927. I slutet av andra världskriget inkvarterades balter på flykt undan Sovjetunionen.

Skärgårdsstiftelsen har rustat upp stationen och andra byggnader på ön och idag finns vandrarhem, restaurang och gästhamn. Reguljär båttrafik trafikerar ön sommartid. Flera av de historiska byggnaderna finns kvar och går att besöka.

 

 

Samarbetspartners