Husarö

Husarö är en ö i Stockholms mellersta skärgård, tillhörande Österåkers kommun. Ön ligger cirka 1 distansminut norr om Finnhamn. Husarö har endast ett fåtal åretruntboende, men har desto fler sommargäster. Totalt finns ett hundratal sommarstugor på ön. Husarö ångbåtsbrygga angörs av Waxholmsbolagets fartyg. På Husarö finns ett lotsmuseum, som drivs av Föreningen Husarö lotsmuseum.

Husarö är en ö i Stockholms mellersta skärgård, tillhörande Österåkers kommun. Ön ligger cirka 1 distansminut norr om Finnhamn. Husarö har endast ett fåtal åretruntboende, men har desto fler sommargäster. Totalt finns ett hundratal sommarstugor på ön. Husarö ångbåtsbrygga angörs av Waxholmsbolagets fartyg. På Husarö finns ett lotsmuseum, som drivs av Föreningen Husarö lotsmuseum.

Husarö fanns omnämnt redan på 1200-talet som Husarn i Kung Valdemars segelled. Lotsar har det funnits här sedan 1400-talet. Status som officiell lotsplats fick Husarö 1740, samtidigt flyttades farleden inomskärs, förbi Finnhamn. På segelfartygens tid lotsade husarölotsarna norrut till Furusund och söderut till Sandhamn. På 1800-talet arbetade som mest femton lotsar, efterhand blev de färre och 1912 lades lotsplatsen ner. Sommargäster kom till ön när ångbåtarna började med reguljärtrafik 1881.

Sista lördagen i juli varje år firas Husarödagen med Husarömaran, skärgårdsmarknad och visning av lotsmuseet i Sundströmska lotsgården.

Samarbetspartners