Muskö

Muskö ligger rakt söder om Haninge i södra skärgården och består av flera öar. Muskö präglas av ett strövvänligt och vackert landskap med vidsträckta hagmarker och havsstrandängar.

Rakt söder om Haninge i södra skärgården, med Hårsfjärden i väst och den stora fjärden Mysingen på utsidan mot havet, ligger Muskö. Här hade den svenska flottan sin huvudbas från 1500-talet fram till 1967. En gigantisk örlogsbas som upptar lika stor yta som Gamla Stan i Stockholm finns insprängd i bergen mot Hårsfjärden. För att underlätta kommunikationen till flottbasen byggdes på 1960-talet en tunnel mellan Muskö och fastlandet. Tunneln är nästan 3 kilometer lång och går på djupaste stället 66 meter under fjärden. 

Muskö består av flera öar, ut mot Mysingen ligger bl a den höga Älvsnabben med ett monument i form av ett linjeskeppsankare som kan ses långt utifrån havet. På huvudön bor idag cirka 900 personer året runt, här finns också stora sommarstugeområden. På Muskö finns två stora herrgårdar, Arbottna - som tillhör kronan och inte är öppen för allmänheten - och Ludvigsberg som idag är en fin hotell- och konferensanläggning med restaurang och Muskö turistbyrå.

Muskö präglas av ett strövvänligt och vackert landskap med vidsträckta hagmarker och havsstrandängar. Ut mot havet och Mysingen reser sig strandklipporna höga. I de inre delarna kan man hitta blommor som orkidén Adam och Eva, kattfot, sandmaskros, solvända, getväppling och backnejlika, på hösten finns det gott om svamp. Ön har i alla tider varit bördig och brukats av skärgårdsbönder. Fortfarande finns spåren av de gamla slåtterängarna kvar, med glesa gullvivedoftande björkhagar och ön hålls idag öppen genom betesdjur. 


Samarbetspartners