Lidö

I norra skärgården, en bit från Räfsnäs och Kapellskär ligger Lidö med några av norra skärgårdens mest opåverkade naturskogar. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse, duvhök och havsörn. Stora delar av den idylliska ön saknar bebyggelse och är som gjord för vandringsturer. Vill man upptäcka stränderna finns kajaker och roddbåtar att hyra.

På Lidön finns både artrika lundar och några av norra skärgårdens mest opåverkade naturskogar. Hela ön är flack och skogen domineras av gran med inslag av lövträd. Runt herrgården finns gamla ädellövträd. Längs de norra stränderna och nordost om Österhamn finns en speciell vegetationstyp som kallas hällmarksgranskog med över 200 år gamla tallar. En del odlingsmarker finns kvar som rester av tidigare jordbruk, på Lidö Gård startade man 2002 en ny verksamhet med syfte att återställa det gamla jordbrukslandskapet.

Vid Norrsundet finns en fin havsstrandäng med artrik flora. Ön har ett rikt fågelliv med rovfåglar och nötkråka, fiskgjuse och duvhök som häckar på ön. Andra fåglar är t ex rosenfink, gransångare, gärdsmyg, spillkråka, skogsduva och häger. Havsörn passerar ofta förbi Lidö, mest på sensommaren och hösten.På en höjd ovanför gästhamnen ligger Lidö Säteri, numera Lidö Krog och Konferens. Detta pampiga pensionat byggdes 1769 som bostad åt Mattias Holmers, kapten på Ostindiska Companiet. Andra övernattningsmöjligheter erbjuds i ett vandrarhem eller i stugor. Det finns möjlighet att hyra både kajaker och roddbåtar vid värdshuset.

 

Samarbetspartners