Kapellskär

Kapellskär eller Kappelskär är en udde på Rådmansö i Norrtälje kommun, Stockholms län 9 mil norr om Stockholm. Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn, och viktig för passagerartrafik och godstransporter mot Finland och Estland.

Kapellskär eller Kappelskär är en udde på Rådmansö i Norrtälje kommun, Stockholms län 9 mil norr om Stockholm. Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn, och viktig för passagerartrafik och godstransporter mot Finland och Estland.

Samarbetspartners