Nacka

Nacka är den centrala bebyggelsen i Nacka kommun, Stockholms län och som utgör en del av tätorten Stockholm och är centralort i kommunen.

Omfattningen av Nacka är inte väldefinierat och avser i vissa sammanhang enbart den centrala bebyggelsen på Sicklaön kring Nacka kyrka och Nacka centrum. I andra sammanhang räknas hela bebyggelsen i den del av Nacka kommun som ligger inom tätorten Stockholm, vilken utgör all tätbebyggelse i kommundelen kommundelen Sicklaön belägna på Sicklaön och några mindre området söder därom.

Nacka ligger i Södermanlandsdelen av Nacka kommun, cirka fem kilometer sydost om centrala Stockholm. Invånarantalet var enligt det vidare definitionen år 2010 33 057 av Nacka kommuns drygt 90 000 invånare.

Samarbetspartners