Askö

Askö är en drygt 8 kilometer lång ö med stora skogspartier, med bland annat ett bestånd av mycket gamla tallar. Här finns också ett ålderdomligt jordbrukslandskap som fortfarande betas av får och kor. På strandängarna växer den sällsynta orkidén honungsblomster och i den omväxlande skärgårdsmiljön kan man se insekter som blåvingad gräshoppa, apollofjäril och bivarg.

Askö är en drygt 8 kilometer lång ö med stora skogspartier, med bland annat ett bestånd av mycket gamla tallar. Här finns också ett ålderdomligt jordbrukslandskap som fortfarande betas av får och kor. På strandängarna växer den sällsynta orkidén honungsblomster och i den omväxlande skärgårdsmiljön kan man se insekter som blåvingad gräshoppa, apollofjäril och bivarg.

Askö har relativt få naturhamnar men Storsand och Lillsand är populära sandstränder dit man kan ta sig med båt. Soliga sommardagar är det ofta kappåkning mellan båtarna hit ut för att få de bästa platserna! Har man ingen egen båt går det bra att åka med Trosa Rederi till Askö. På norra Askö finns sedan 1961 Askölaboratoriet som samordnar svensk marin forskning och miljöövervakning. Laboratoriet hör till Stockholms universitets marina forskningscentrum och ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten som dessutom är ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Här bedrivs forskning och utbildning året runt inom det marina området. Asköområdet fungerar sedan 1970-talet som referensområde för miljöövervakning och har stor internationell betydelse.

Samarbetspartners