Rindö

Rindö är en ö som är präglad av militär verksamhet då den ligger strategiskt belägen mellan två viktiga sund in mot Stockholm. Idag har militären lämnat ön och här finns främst bostäder och natur.

Ön Rindö är till ytan större än Vaxön och här bor cirka 1 500 personer. 

Tidigare dominerades ön av militär verksamhet, bland annat låg här KA1 (Kustartilleriet) med utbildning inom det marina försvaret. År 2005 flyttar regementet från ön och kasernerna börjar att byggas om till lägenheter. Det som finns kvar i dag som har militär anknytning, är flera batterier (en iordningsställd plats för ett antal kanoner), Rindö Redutt samt Oscar Fredriksborg.

På ön finns förskola och skola upp till årskurs 6. Här finns fina cykel- och promenadvägar.

Samarbetspartners