Utbildning för båtlivet

  • Stockholms fantastiska skärgård får många att drömma om att upptäcka den med en egen båt. Med rätt kompetens blir färden både trevligare och säkrare. Men vad är det som krävs egentligen?
  • Stockholm / Mellersta skärgården

Till skillnad från hur det är när du ska köra bil, så krävs inget körkort eller formella meriter för att få framföra en vanlig fritidsbåt på vattnet. Men bra att veta är att det numera gäller samma alkoholregler på sjön som i trafiken.

Om du är på marknaden efter en utbildning är Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) en bra plats att börja. Det är en ideell förening med uppgiften att utveckla och fastställa kompetensintyg inom svensk båtutbildning, auktorisera förhörsförrättare samt informera studieförbund och allmänhet. Organisationen bildades 1985 i samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. Här i artikeln tittar vi lite närmre på två vanliga utbildningar:

Förarintyg och Kustskepparintyg.

Förarintyg
Om du vill lära dig grunderna i hur du navigerar en fritidsbåt på ett säkert sätt så är det en bra idé att skaffa Förarintyget (För1). Det är ett intyg som visar att du vid prövningstillfället har visat dig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Utöver genomförd kurs behöver dina kunskaper sättas på prov av en förhörsförättare som är auktoriserad av NFB.

Kustskepparintyg
Vill du kunna framföra en båt som är längre än 12 meter och bredare än fyra meter behöver du kustskepparintyg (Kust1). Det är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt i såväl skyddade som oskyddade farvatten, i dagsljus såväl som i mörker, i god sikt såväl som i nedsatt sikt samt hur man visar gott sjömanskap. Kustskepparintyget ger inte behörighet att framföra båtar eller fartyg i kommersiellt syfte. Precis som för Förarintyget ska den sökandes kunskaper prövas av en auktoriserad förhörsförättare.

Läs mer på
batlivsutbildning.se

Sök

Väl kategori nedan
Stäng