Kullö Naturreservat – en bortglömd pärla i blomning

  • Sedan 2005 är den västra delen av Kullö ett naturreservat, delvis som resultat av några eldsjälars önskan att lyfta fram områdets historiska och bästa sidor. Här finns en växlande natur och många olika miljöer och djurarter på en yta av 27 hektar. Kullö Naturreservat har en förening som ansvarar för dess skötsel där drygt 200 hushåll i Vaxholm, däribland främst boende på Kullön, är medlemmar. Och tillsammans har de lagt ner mycket arbete för att påbörja återställningen av den historiska jordbruksmiljön. Kullön, tidigare kallat Norrkulla, var jordbruk under 400 års tid och syftet med reservatet är att skapa områden för närrekreation. Besökare ska kunna ta del av och uppleva områdets alla skiftande karaktärer och typiska livsmiljöer.
  • Vaxholm / Mellersta skärgården
By Belola80 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Friluftsliv grundat på allemansrätt
Det gamla kulturlandskapet har gett upphov till värdefulla livsmiljöer som ska bevaras och bland annat så ska igenvuxna ängar bli öppet landskap, och allemansrätts-grundat friluftsliv ska kunna utövas i hela området. Återställningen har gått framåt gällande att få till en blandning av gammalt skärgårdsjordbruk och urskogslika skogsområden. Hela trakten har rustats upp i form av att badplatser har rensats och stigarna har förbättras för en behagligare framkomlighet och numer finns fina promenadvägar längs hela ön. Just den sydvästra udden lämpar sig extra bra för en badutflykt. För dig som tycker om djur finns det allt från rådjur och får till änder till kattugglor. Även en och annan säl kan dyka upp i perioder. Så gör ett besök på det värdefulla strövområdet som ständigt utvecklas för en bättre naturupplevelse.

Sök

Väl kategori nedan
Stäng