Pendelbåt Ekerö - Klara Mälarstrand

Pendelbåten kommer att gå från Tappström till Jungfrusund, Kungshatt, Gröndal, Lilla Essingen och Klara Mälarstrand. Vid Kungshatt kommer trafiken att vara anropsstyrd.

Ekerölinjen kommer att trafikeras av en båt i taget, en båt på sommaren och en båt på vintern. Det blir tre avgångar från respektive ändhållplats per vardag inom rusningstid, dock inte under SL:s sommartidtabellperiod. Resan kommer ta cirka 50-55 minuter. Turlistan kan komma att ändras om intresset är stort.

SL-kortet kommer att gälla.

Avtalet för Ekerölinjen gäller i två år. Men linjen kan bli permanent om intresset är stort.

Pendelbåten kommer att gå från Tappström till Jungfrusund, Kungshatt, Gröndal, Lilla Essingen och Klara Mälarstrand. Vid Kungshatt kommer trafiken att vara anropsstyrd.

Syftet med Ekerölinjen är att erbjuda nya resvägar för boende på Ekerö som arbetar i framförallt city, under tiden som Trafikverket genomför ombyggnad av Ekerövägen och Förbifart Stockholm.

Båten på Ekerölinjen kommer även att vara tillgänglighetsanpassad, och det ska gå att ta med sig cykel.

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!