Välkommen till RS Munsö

Välkommen till RS Munsö

RS Munsö grundades år 1994 och har runt 80 frivilliga. Räddningsstationen Munsö är lokaliserad på tre platser i östra Mälaren för att täcka ett stort område. Området sträcker sig från Slussarna ut mot Saltsjön upp mot Kungsängen.

Telefon: Förebyggande utryckning/Jourtelefon: 0705-80 81 19
Email: rs.munso@ssrs.se
Webbsida: https://www.sjoraddning.se/munso
Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Moderstationen ligger vid Sjöängen på Munsö och bryggor finns vid Jungfrusund på Ekerö samt Karlskär på Färingsö. Under högsäsong är vår målsättning att ha minst en av våra båtar ute till sjöss dagtid i vårt område.

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!