Tält och lägerplats på Gällnö

Gällnö är en typisk del av mellanskärgården. I såväl geologiskt, historiskt som biologiskt hänseende uppvisar Gällnö och Karklö en genuin skärgårdsmiljö, där odlingslandskap och bebyggelse bevarats ovanligt väl.

Adress: Svensksundsvägen 5
Ort: 111 49 Stockholm
Telefon: 08-123 124 00
Email: kansliet@skargardsstiftelsen.se
Webbsida: skargardsstiftelsen.se/omrade/gallno/bo-och-ove...

Tältplats
Tältplats finns vid Torsviken.

Lägerplats
Lägerplats finns vid Torsviken.
För information och bokning kontakta Skärgårdsstiftelsens kansli.

Skärgårdsstiftelsens områden finns för att ge möjligheter till alla att uppleva och njuta av Stockholms skärgård med sin unika natur och sitt vackra kulturlandskap. Ett fyrtiotal områden från Örskär i norr till Landsort i söder står öppna året om för dig som besökare. Områden som stiftelsen äger och förvaltar för att alla ska få tillgång till vår vackra skärgårdsnatur!

Resa till:

Sök resa med Cinderella till Gällnö

Skärgårdsbåt Reguljärtrafik med Waxholmsbolaget från Stockholm. Trafikeras även av Cinderella från Stockholm delar av året. Buss SL buss till Sollenkroka eller Boda på Värmdö, vidare med reguljärbåt vissa tider.

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!

Res till: Gällnö

Sök resa med Waxholmsbolaget till Gällnö

Sök resa med Cinderella till Gällnö