Ornö Museum

Vi visar ett skärgårdshem, en fast utställning samt stor fotosamling över Ornö, Huvudskär mm. I sommar även utställningen: "Ofredsår och handlar om krig och kriser som påverkat Ornö från 1200-talet, via rysshärjningarna för 300 år sedan, fram till första världskriget". Glass och gammaldags godis.

Adress: Kyrkviken
Ort: 130 55 Ornö
Telefon: 076-501 46 00
Email: ornomuseum@gmail.com
Webbsida: orno.se
Öppettider
Se vår hemsida för aktuella öppettider här!

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga är en ideell allmännyttig förening
med ca 400 medlemmar ansluten till Stockholms Läns Hembygdsförbund.

Föreningen driver Ornö Museum i den gamla Sockenstugan, mellan skolan och kyrkan på Ornö,
samt Båtbyggarmuseet på Sandböte och Anna Lindhagens 1700-stuga.

Föreningen engagerar sig i frågor för bevarandet av natur och kulturfrågor i hela Ornö Skärgård
d.v.s.gamla Ornö Socken, vilket inkluderar öar såsom Kymendö, Huvudskär och Björkö.

Föreningen ger ut tidningen Höskaret 3 till 4 gånger per år samt olika temaskrifter och böcker.
Museet arrangerar temautställningar.
Museet har även en stor samling med bilder som fn digitaliseras så att forskare mfl kan söka i den.

Ornö Museum initierade 2012 intressegruppen Rädda Huvudskär i syfte att stoppa
uppstyckning av tomter och utförsäljning av de unika myndighetshusen på Huvudskär.
Efter 1,5 års arbete kunde Huvudskär räddas genom ett markbyte på förslag av intressegruppen Rädda Huvudskär.
Hösten 2015 belönades föreningen med Björn Lindroths stipendium på 25 000 kr
bl.a. för kampen att Rädda Huvudskär.

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!

Res till: Ornö

Sök resa med Waxholmsbolaget till Ornö