Välkommen till RS Stockholm

Välkommen till RS Stockholm

RS Stockholm grundades år 2000.

Våra 75 frivilliga ser till att båtarna är operativa dygnet runt under isfri del av året. Stationen har två bryggor som agerar hemmahamn åt våra båtar, en vid Österskär och en vid Hammarbyslussen. År 2015 lämnade våra frivilliga sjöräddare bryggorna totalt 593 gånger.

Telefon: Förebyggande utryckning/Jourtelefon: 0705-80 82 01
Email: rs.stockholm@ssrs.se
Webbsida: https://www.sjoraddning.se/stockholm
Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

2016 fick vi vår senaste båt, Rescue Rebecka af Odd Fellow
Större delen av medlen har donerats av Odd Fellow-Orden i Sverige. Odd Fellow-Orden består av Rebecka-systrar och Odd Fellow-bröder och detta har givit båten dess namn.

Ett stort varmt tack från oss frivilliga sjöräddare på Sjöräddningssällskapet RS Stockholm!

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!