Välkommen till RS Nynäshamn

Välkommen till RS Nynäshamn

Sjöräddningsstationen i Nynäshamn grundades 2006. Stationen har 50 frivilliga sjöräddare som lägger ner tillsammans ca 26.000 jourtimmar per år för att dygnet runt vara beredda att lämna kaj inom 15 minuter och hjälpa nödställda i Stockholms södra skärgård.

Telefon: Förebyggande utryckning/Jourtelefon: 0734-41 44 79
Email: rs.nynashamn@ssrs.se
Webbsida: https://www.sjoraddning.se/nynashamn
Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Vi står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!