Gotska Sandön

Gotska Sandön Nationalparken Gotska Sandön är med sitt läge, 37 kilometer norr om Fårö och 90 kilometer sydost om Nynäshamn Östersjöns ensligaste plats

Ön är 36 kvadratkilometer stor, nio kilometer lång och ligger på krönet av en 12 mil lång och bitvis 70-90 meter hög undervattens-rygg av morän, grus och sand som sträcker sig från Klints bank öster om Gotland via Salvorev nordost om Fårö ända upp till Kopparstenarna, 20 kilometer norr om Sandön. Ön ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län

1909 inrättades en nationalpark på Gotska Sandön, den utvidgades 1963 och 1988 och omfattar i dag 4 490 hektar, varav 842 hektar utgörs av vatten. Bland sevärdheterna kan nämnas det särpräglade dynlandskapet med tallskog, den rika floran, de ödsliga sandstränderna samt öns intressanta kulturbyggnader, bland annat Fyren och husen i Fyrbyn. På Gotska Sandön får du njuta av lugnet och stillheten. Det finns 60 kilometer vägar och stigar för dig som gillar att vandra i naturen och 27 kilometer strand för den badsugne.

Många sällsynta arter av såväl växter som djur lever på ön. Särskilt kända är olika arter av skalbaggar. Många av dem är små, men ett par, raggbock och smedbock, kan bli 4–5 cm. Fågelfaunan inkluderar bland annat ejder, svärta, större strandpipare, nattskärra och många olika småfåglar som större korsnäbb, bofink, svartmes, stenknäck och grå flugsnappare. Har du tur får du se havsörn och lärkfalk över ön. På våren och hösten är Gotska Sandön en bra lokal för observation av flyttfåglar.

En sälkoloni lever på öns nordsida. Kolonin är fredad men som besökare får du gå på en spång till ett gömsle och därifrån kan du se gråsälarna på 60-70 meters avstånd.

Gotska Sandöns flora innefattar flera intressanta arter av örter och gräs, särskilt av så kallade havsstrandväxter, det vill säga växter som anpassat sig till att växa på sandstränder. Exempel på sådana är sodaört, marviol, strandråg och sandrör. En annan intressant växt på ön är den fridlysta martornen och på strandburgen växer timjan och gul fetknopp. Längre inåt land hittar man skogsstjärna och orkidéerna spindelblomster, kärrknipprot, skogslilja och rödsyssla. Ljungen är en karaktärsväxt i tallskogen och här hittar du även den näpna linnean.

Under säsong trafikerar Passagerarfartyget M/S Gotska Sandön från Nynäshamn och Fårösund mellan tre till fyra gånger per vecka. Det finns olika boendealternativ på ön. Från eget tält till rum i stuga eller egen fyrvaktarbostad. Bokning sker via www.sandoresor.se

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!