Batteri Landsort

Besök en av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar på Landsort

Adress: Landsort 1154
Ort: 149 95 Landsort
Telefon: 0722000506
Email: jaakkriisa@gmail.com
Webbsida: www.batterilandsort.se/

En av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark.

Öppettider 1/12-31/10
Visning bokas via hemsidan: batterilandsort.se
Minimiantal per visning: 4 Max antal: 10
Minimiålder: 10 år
Pris per person: 100:-
Cyklar finns att hyra där passbåten angör. (80:-/dag)

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!

Res till: Öja/Landsort

Sök resa med Waxholmsbolaget till Öja/Landsort