Furusund

Under 1800-talet blev Furusund en högt ansedd bad och kurort både i Sverige och utomlands. Ön attraherade kungligheter och kulturpersonligheter
som August Strindberg och Carl Larsson.

Samarbetspartners