15 juni 2024 10:00 - 23:59

Postrodden över Ålands hav 2024


Postrodden är en årlig tävling som hedrar Väddö- och Eckeröböndernas historiska plikt att transportera post och passagerare över Ålands hav under århundraden.

Tävlingen främjar bevarandet av allmogebåtskulturen och uppmuntrar till sportsmannaanda och sjövett.

Att ro och segla en allmogebåt över Ålands hav med äkta post ombord är en unik och till och med exotisk upplevelse som saknar motsvarighet internationellt. Ålands hav kan vara utmanande med sitt oförutsägbara väder och nedsatt sikt. Vid start- och målpunkterna blir postrodden en folklig fest. Till sjöss krävs skickligt sjömanskap och fokus på säkerhet från varje deltagare.

Läs mer här!

Fler evenemang i: Norra skärgården

Sök

Väl kategori nedan
Stäng