Växtpromenad

För att plocka och använda vilda växter krävs det kunskap om var och hur man får plocka, hur man identifierar vad som är ätligt och hur växterna tillagas bäst.

Växtpromenaderna hålls av Lisen Sundgren. Lisen har hållit kurser om användningen av vilda och odlade växter i över 20 år och skrivit ett antal böcker i ämnet. Hon är en passionerad ambassadör för ett liv i samklang med naturen och har arbetet med framstående kockar i hela landet.

 Läs mer här

Samarbetspartners