Bullerö Vandrarhem

Bullerös vandrarhem har 16 sängplatser fördelade på två hus. Husen är de gamla bostadshusen från 1800-talet.

Ort: 130 36 Nämdö
Telefon: 010-223 17 17
Webbsida: bullero.se

Parstugan är sannolikt timmrad år 1720 efter de så kallade rysshärjningarna i skärgården. Sjögrenska huset är sannolikt byggt år 1810. Husen är varsamt renoverade så att den gamla byggnadskulturen har bevarats. Parstugan innehåller fem sängplatser fördelade på två rum med kök i mellan sig. Här går det bra att bo med rullstol. Ramp till stugan och inga trösklar.

Sjögrenska huset har två våningar med separata ingångar. Undervåningen har sju sängplatser fördelade på två rum med kök i mellan sig. Ett rum har fyra sängplatser och ett har tre. Över våningen har fyra sängplaster fördelade på två sovrum med kök i mellan sig. Alla köken är moderna. Det som saknas är rinnande vatten som hämtas i hink ute på gården. Vattnet är av mycket bra kvalité. Toaletter finns i separat byggnad.

Bullerölinjen Stavsnäs båttaxi kör turbåtar till Bullerö två gånger per dag under sommaren, resan kostar 120 kr och måste bokas i förväg. Tidtabell och bokningsinformation finns på Stavsnäs båttaxis hemsida:

http://www.battaxi.se/tidtabeller/bullerolinjen/

Information! Innehållet är översatt med Google Translate och kanske inte stämmer till 100%!