Auktoriserade Norrtäljeguider

Se Norrtälje med oss!

Vill du och din grupp lära känna Norrtälje och mellersta Roslagen?
Engagera en Norrtäljeguide!

Telefon: 073¬659 52 00
Email: anders@norrtaljeguide.se
Webbsida: www.norrtaljeguide.se

Vi guidar i hela Norrtälje kommun (= en tredjedel av Stockholms län) från Riala och Länna i söder till Singö i norr, från Rånäs och Vängsjöberg i väster till Arholma och Rådmansö i öster.
Allt från stadsvandringar till längre buss­‐och båtresor.
Vi har alla mycket att berätta och att visa er.
Välkommen att kontakta oss för förslag på upplägg och kostnadsförslag.
Varje Norrtäljeguide driver sin egen verksamhet.
Vår grundutbildning och auktorisation ägde rum under hösten 2010 i samarbete med Väddö Folkhögskola.
Vi är alla sedan 2011 medlemmar i Föreningen auktoriserade Norrtäljeguider.

Våra guider är

Anders Djerf, med särskilt fokus på Björkö­‐Arholma och Norrtälje stad.
Sv,eng. 073­659 52 00 anders@norrtaljeguide.se

Eva Ekeroth, med särsklit fokus på Rådnamnsö och Norrtälje stad
Sv, eng. 070­788 49 06 eva@norrtaljeguide.se

Anette Hallsenius, med särskilt fokus på Singö.
070-573 98 94 anette@norrtaljeguide.se

Ingela Jansson, med särsklit fokus på arkeologi och Sjuhundraleden
070-318 45 35 ingela@norrtaljeguide.se

Eivor Larsson, med fokus på Rimbo och Norrtälje stad
073-679 60 57 eivor@norrtaljeguide.se

Sonia Rasmussen, med fokus på Rådmansö och Norrtälje stad
070-544 43 73 sonia@norrtaljeguide.se

Seija Rahm, med fokus på Grisslehamn.
Flerspråkig. 073­919 50 48 seija@norrtaljeguide.se

Lars-Gunnar Wallin, med fokus på Söderby-Karl och Norrtälje stad.
070- 571 78 21 lars-gunnar@norrtaljeguide.se