Ekerö

Ekerö, som är beläget på Ekerön i Östra Mälaren i Uppland i Stockholms län, är främst en bostadsort.

Största arbetsgivare är kommunen. Pendling sker främst till Stockholm kommun. Ekerö centrum är ritat av Ralph Erskine och invigdes 1990. Innan dess var Träkvista ortens centrum

Samarbetspartners