Konstnär: Rikard Olsen

Northern Light Graffiti

Årets graffitievenemang går av stapeln både på Ljusterö torg och på ön Nässlingen!

Konstnär: Rikard Olsen

Konstföreningen saknade konst som riktade sig till ungdomar, något som skulle involvera den yngre generationen på ön. Så skapades idén till projektet Norhern Light Graffiti som startade 2014. Projektet kom att heta Northern Light, ett begrepp som gjorde konstnärer verksamma bl.a. på Östra Lagnö, den s.k. konstnärskolonien, internationellt kända för det nordiska ljuset vid sekelskiftet 1900.
En viktig tanke var ungdomskopplingen, hög internationell nivå på konsten samt utbildning i graffiti för skolungdomar.

Genom kontakter har internationellt och nationellt kända graffitikonstnärer som CANTWO, DESK7, WAWE och JEKS anlitats. För ändamålet byggdes en tjugofem meter lång och två meter hög betongmur 2014. Följande år målade graffitikonstnärer på existerande husgrund, mitt emot vår vackra graffitimur också detta år inspirerade av Konstnärskolonien 1894 på Östra Lagnö.
Förra året utökades verksamheten till ön Nässlingen – N 59 29 030, E 18 40 225 – och som tidigare vid Ljusterö torg samt vid skolan, ett samarbete som till vår stora glädje fortsätter även i år!

Mer information hittar du på www.ljusterokonsthall.se och på www.facebook.com/ljusterokonstforening

Välkommen!

Var:Ljusterö torg och ön Nässlingen 070 6119442 www.ljusterokonsthall.se Info@ljusterokonstforening.se
När: 4 augusti 2018 0:02-5 augusti 2018 23:59


Samarbetspartners